Συνεργασία Συλλόγου και μελών στα πλαίσια της έρευνας

  • Προμηθευτείτε τα απαραίτητα δημόσια έγγραφα.

Τα πλέον βασικά είναι:

   1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης
   2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου*
   3. Βεβαιώση Ταφής *
   4. Φάκελος μητέρας και παιδιού από μαιευτήριο/κλινική
   5. Κοινωνικό Ιστορικό από βρεφοκομείο ή άλλο ίδρυμα**
   6. Δικαστική απόφαση υιοθεσίας***

*(σε περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών που το παιδί παρουσιάζεται ως νεκρό στους βιολογικούς γονείς του)

**(στις περιπτώσεις ατόμων που πέρασαν από κάποιου τύπου κοινωνικό ίδρυμα)

***(την οποία μπορούν να προμηθευτούν μόνο τα ίδια τα υιοθετημένα άτομα)

  • Επικοινωνία και εγγραφή στο Σύλλογό μας .Προώθηση της έρευνας στο επόμενο στάδιο μέσω της ενδελεχούς εξέτασης από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των παραπάνω εγγράφων τα οποία και θα προσκομίσετε αυτοπρόσωπα στα γραφεία μας ή θα τα αποστείλετε ταχυδρομικώς.
  • Η περίπτωσή σας θα εξεταστεί ατομικά αλλά και συγκριτικά με τις υποθέσεις που εκκρεμούν και οι οποίες ενδέχεται να συμπίπτουν όπως πχ. όταν ένα υιοθετημένο παιδί ψάχνει τους βιολογικούς του γονείς ή όταν περισσότερα υιοθετημένα παιδιά με κοινή βιολογική καταγωγή αναζητούν τη φυσική τους οικογένεια.

Demo

Andreas Meyer Adventurer

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων