Επιστολές Γονέων -Επιστολή 2η

«Προς την κ. Εισαγγελέα ανηλίκων»

Σας επισυνάπτω τις αιτήσεις μας προς το Μαιευτήριο Αλεξάνδρα, καθώς και τα έγγραφα που μας έστειλε αυτό σε απάντηση, και στα οποία φαίνονται:
Τρεις διαφορετικοί αριθμοί μητρώου μου
Στο δελτίο εξόδου μου αναφέρει ότι εξήλθα στις 14-9-1966 ελλείψει φαινομένου τοκετού, ενώ κατά τα δικά του έγγραφα, το ίδιο το Μαιευτήριο πιστοποιεί ότι γέννησα στις 9-9-1966. Επίσης δίπλα στο δελτίο εξόδου μου δεν αναφέρεται καθόλου τέκνο, ζωντανό ή νεκρό.
Το τέκνο που γέννησα αναφέρεται σε 3 διαφορετικά έγγραφα με 3 διαφορετικά ύψη (0.50m, 0.37m, 0.35m)
Και παρότι ζητήσαμε επιπλέον έγγραφα με την από 18-10-1996 αίτηση της κόρης του συζύγου μου προς το Μαιευτήριο Αλεξάνδρα που θα διευκρίνιζαν όλα τα παραπάνω, δε μου εστάλησαν και ας είχαμε πάρει εντολή από τον εισαγγελέα κ. Νικόλαο Αθανασόπουλο για τη χορήγηση όλων των εγγράφων που ζητήσαμε στην αίτηση μας.
Επίσης σας επισυνάπτω αντίγραφα ληξιαρχικής πράξης γέννησης-βάφτισης και από το βιβλίο του Ληξιαρχείου Αθηνών στο οποίο δεν έχει υπογράψει. Δηλώσας ληξιαρχική πράξη θανάτου δεν υπάρχει.
Σας παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.»

Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων